Kontakt

Zdarzenia niepożądane należy zgłaszać do lokalnego urzędu regulacyjnego oraz do firmy Allergan