Inne

Cena zabiegu CoolSculpting® zależy od obszaru objętego zabiegiem, liczby koniecznych zabiegów oraz celów pacjenta.

Każdy może stworzyć indywidualny plan we współpracy z lekarzem CoolSculpting®, dostosowany do organizmu, celów i budżetu.